Haalbaar, schaalbaar en betaalbaar ZLT-warmtenet voor woningcorporaties

De meest efficiente manier om CO2 te besparen

Nederland staat voor een belangrijke uitdaging. Het kabinet Rutte-IV bepaalde dat de CO2 uitstoot in 2030 55% lager moet liggen ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot zelfs naar nul zijn teruggebracht. Voor de gebouwde omgeving betekent dit dat ongeveer 8 miljoen bestaande woningen van het aardgas af moeten. Stand van zaken nu is dat ongeveer 90% van de huishoudens nog aardgas gebruikt voor ruimtelijke verwarming, tapwater en koken. De Warmte Maatschappij heeft voor deze vraag een technische en innovatieve oplossing ontwikkeld die de ambitie en de gestelde eisen van het Rijk waar kan maken.

Samen werken aan een betaalbare energietransitie

Programma aardgasvrije
wijken

Belangrijkste USP’s van ons ZLT-warmtenet

Samen werken aan een betaalbare energietransitie

Programma aardgasvrije wijken

Pilot De Hilversumse Meent

Belangrijkste USP’s van ons ZLT-warmtenet

2030 komt snel naderbij. De tijd dringt.

De woningcorporaties hebben een belangrijk aandeel in de realisatie van de geformuleerde doelstelling van het Rijk. Met 2,4 miljoen sociale huurwoningen bezitten zij een derde van de bestaande woningen in Nederland. Voor 2030 moeten zij zo’n 350.000 sociale huurwoningen van het aardgas af halen. Er staat bovendien druk op de woningcorporaties. Ze zitten in een spagaat tussen duurzaamheidsdoelstellingen en het betaalbaar houden van woningen voor hun huurders. Gelijktijdig wordt de politieke druk verhoogd en het gebruik van aardgas ontmoedigd. Toch bestaat er geen enkele twijfel over het voornemen van de woningcorporaties om de warmtevraag middels aardgas te verminderen. De hamvraag is tegen welke investeringskosten is dit haalbaar. Zelf warmte leveren aan huishoudens is voor woningcorporaties geen optie. Volgens de geldende huurwet mogen de kapitaals- en onderhoudskosten niet doorberekend worden aan de huurder.

Dit visiedocument richt zich op een oplossing voor de doelgroep woningcorporatie in de vorm van een collectief zeer laagtemperatuur-warmtenet (ZLT-warmtenet). Een groot aantal woning corporaties zal voor dit systeem kiezen omdat het simpelweg aan al hun eisen voldoet. De factor tijd begint bovendien voor de woningcorporaties te dringen. 2030 komt snel naderbij.

De Warmte Maatschappij heeft als missie het leveren van duurzame warmte aan met name bestaand woonbezit en levert op deze wijze een bijdrage aan een aardgasvrij Nederland.

Wij ondersteunen woningcorporaties

Met de keuze voor een geïntegreerd renovatieconcept worden de woningcorporaties ontzorgd. Op initiatief van De Warmte Maatschappij is Het Warmte Team opgericht, een meerjarige strategische samenwerking tussen De Warmte Maatschappij en twee grote, gerenommeerde vastgoedonderhoudsbedrijven, Talen Vastgoedonderhoud en Lenferink Vastgoedonderhoud. Zij verzorgen samen het meerjarenonderhoud voor circa 10% van alle sociale huurwoningen in Nederland. De woningcorporaties juichen deze samenwerking toe, daar het een duurzame en betaalbare energietransitie voor hun bestaande rijtjeshuizen en portiekwoningen garandeert.

Van belang is dat we betaalbare en duurzame warmte en koeling in één bieden.

Programmamanager Duurzaamheid Herman Boerma
van Lenferink Vastgoedonderhoud

Programmamanager Duurzaamheid Herman Boerma van Lenferink Vastgoedonderhoud formuleert het als volgt. ‘Belangrijk is dat we kennis in huis hebben en hiermee onze klanten op een goede en eerlijke manier kunnen adviseren omtrent het tempo en de kosten voor het meerjarenonderhoud vanuit de verplichting om CO2 neutraal te worden. Stadsverwarming is slechts één product. Het Warmte Team biedt een menukaart en kan de warmtevraag voor de woningen individueel of collectief sturen. Wat op enig moment (nog) niet hoeft, moet u ook niet doen. Het ZLT-warmtenet houdt de optie van toekomstige verduurzaming uit. Van belang is dat we betaalbare, duurzame warmte en koeling in één bieden. Voordeel voor de corporaties is ook dat de bewoner de warmterekening betaalt en in ruil daarvoor een comfortabel leefklimaat terugkrijgt.’

Wilt u meer weten over onze visie op warmte?

Vraag dan ons Visiedocument aan waarin u alles kunt lezen over hoe wij warmte zien anno nu. Of neem direct contact op met onze consultants. Zij vertellen u er graag meer over.

Vraag het visiedocument aan

Maak een keuze