Pilot met 20 woningen in wijk De Hilversumse Meent

Bij succes uitbreiding naar 180 woningen

Na een uitgebreide varianten studie door woningcorporatie de Alliantie blijkt dat de aangeboden oplossing van De Warmte Maatschappij aan alle gestelde eisen voldoet. Gestart wordt met zo’n 20 woningen. Na het slagen van deze proef zal dit worden uitgebreid naar een totaal van 180 woningen in dezelfde wijk, de Hilversumse Meent.

Senior gebiedsontwikkeling Ate Wijdeveld Woningcorporatie De Alliantie

Senior gebiedsontwikkeling Ate Wijdeveld van de Alliantie kijkt erg uit naar de realisatie daarvan. ‘We hebben ongeveer drie huizenblokken nodig die mee willen doen met de pilot. De keuze is voor De Warmte Maatschappij gemaakt omdat het onze huizen in één keer van het aardgas afhaalt. Bovendien voldoet hun systeem aan onze business case die we bij het ministerie hebben neergelegd. Na beoordeling door een extern adviesbureau bleek dat het voorgestelde ZLT-warmtenet in alle opzichten de beste optie voor ons was. Als straks de verwachtingen overeenkomen met de realiteit, dan is de ambitie dat we verder gaan naar een totaal van 180 woningen in dezelfde wijk.’

Het is zeer aannemelijk dat als de proef slaagt, ook andere woningcorporaties voor dit ZLT-warmtenet zullen kiezen.

Senior gebiedsontwikkeling Ate Wijdeveld
Woningcorporatie De Alliantie

Het is aannemelijk dat als de proef met vlag en wimpel slaagt, alleen al uit pragmatisme ook andere woningcorporaties voor dit ZLT-warmtenet zullen kiezen. Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, de andere verhuurder in de Proeftuinwijk De Hilversumse Meent, heeft in eerste instantie niet voor een collectief systeem gekozen, maar als lid van de regiegroep Hilversum is zij zeer geïnteresseerd in de uitkomsten van de pilot. Sebastiaan van Zutphen is Adviseur Duurzaamheid binnen Het Gooi en Omstreken en ziet als voordeel dat De Warmte Maatschappij zelf eigenaar van het warmtenet blijft. ‘Voor de woningcorporatie is het ideaal dat de huurder/bewoner het warmtecontract tekent met de leverancier. In oude situaties zijn er te veel partijen bij betrokken. Nu ligt het risico bij de aanbieder. Daarnaast heeft het ZLT-warmtenet als voordeel dat er niet direct isolerende maatregelen voor de woningen benodigd zijn.’

‘Voor de woningcorporatie is het ideaal dat de huurder/bewoner het warmtecontract tekent met de leverancier. In oude situaties zijn er te veel partijen bij betrokken. Nu ligt het risico bij de aanbieder. Daarnaast heeft het ZLT-warmtenet als voordeel dat er niet direct isolerende maatregelen voor de woningen benodigd zijn.’

Maak een keuze