thuis

De nieuwe standaard in fossielvrij verwarmen

Wij zijn De Warmte Maatschappij en leveren fossielvrije warmte aan de gebouwde omgeving. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat Nederland van het aardgas af komt en wij gezamenlijk een beter en gezonder leefklimaat realiseren.

Als warmteleverancier leggen wij lokaal warmtenetten aan die al beschikbaar zijn vanaf 40 wooneenheden, daarna is deze onbeperkt op schaalbaar.

Door onze kostenvriendelijke leveringsmethode betaalt u nooit te veel. Het gebruik van fossielvrije warmte wordt zo mogelijk voor iedereen.

Hubert Bloemen
Directeur De Warmte Maatschappij

Betaalbaarheid en gemak voor de gebruikers is voor ons het belangrijkste uitgangspunt. Door het toepassen van een alles in een concept wordt fossielvrije warmte mogelijk voor iedereen. Dit doen wij via het aanleggen van een warmtenet en het toepassen van een unieke modulaire en efficiënt afgiftesysteem. Hiermee worden woningen verwarmt en kan de woning met dezelfde installatie ook worden gekoeld.

Samen werken we aan een duurzame toekomst

Previous
Next

Maak een keuze